messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed จ้างจ้างเครื่องจักรเพื่อดำเนินการขนย้ายหินคลุกพร้อมปรับเกรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 224
rss_feed ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา Didecyl dimethyl ammonium bromide 10% w/w อบต.แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 244
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ชุดหมึกเครื่องพิมพ์ FUJI XEROX Docuprint P235d) สำนักปลัด อบต. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 222
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 279
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ลานกีฬาสนามฟุตซอล บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 กว้าง 24.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร สูง 4.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 254
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวงสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของท้องถิ่น ก่อสร้างเลนปั่นจักรยาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ลานสุขภาพ กว้าง 17.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 269
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 275
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 220
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 107
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed จ้างเหมาถ่ายเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 108
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าหมู่บ้าน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 227
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาฟุตซอลขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 239
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 238
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( ตู้เก็บเอกสาร แบบตู้เหล็ก 2 บาน ) จำนวน 2 หลัง กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 234
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 232
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network งานป้องกันฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 231
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ตู้กระจกบานเลื่อน ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 246
rss_feed ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์) สำนักปลัด อบต.ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เครื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 231
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครืองพิมพ์) สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 229
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2564 (โต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed ซื้อคอมพิวเตอร์ All In one สำหรับงานประมวลผล สำนักปลัด อบต.แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน สำนักปลัด อบต.แคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 230
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88028 สายทางบ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ไปโคกป่าติ้ว กว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ผิวจราจร คสล.ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 228
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินทางการเกษตร สายทางนานางทิพวรรณ ล้วนวิเศษ - นานางบุปผา สุดชาดี บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 208
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน 85 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 189
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม ลานกีฬาสนามฟุตซอล บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 กว้าง 24.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร สูง 4.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยวังเวิน บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 8 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 214
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยปะครอง บ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 212
rss_feed จ้างขุดลอกลำห้วยดอนปู่ตา บ้านหนองคูณ หมู่ที่ 3 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 225
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 223
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองแวงสาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของท้องถิ่น ก่อสร้างเลนปั่นจักรยาน กว้าง 2.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร ลานสุขภาพ กว้าง 17.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 765 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 217
rss_feed ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กองคลัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed วัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 13 รายการ ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 215
rss_feed ซื้อแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด พร้อมเข็มเจาะแบบปากกา ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
401 - 450 (ทั้งหมด 577 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12