messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
แจ้งซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างของบ้านดอนหมากพริก หมู่ที่ 2 ภายในหมู่บ้านทุกจุดจากร้านณัฐพงษ์ก่อสร้างเข้าหมู่บ้านและทางไปวัดสวนป่าแสงธรรม (12 กุมภาพันธ์ 2567) นายปรุฬห์ เชื้อแก้ว จะประสานเจ้าหน้าที่กองช่างให้ดำเนินการนะค่ะ
แจ้งซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านโคกโก หมู่ 7 ดับ 3 จุด หน้าบ้านพ่อวีระ สมีนาง 1 หลอด หน้าบ้านพ่อสมบูรณ์ ผิวใส 1 หลอด หน้าบ้านพ่อประหยัด จ่าบาล 1 หลอด ค่ะ (18 เมษายน 2566) อินทิรา บุญรอดราชกิจ จะประสานเจ้าหน้าที่กองช่างให้ดำเนินการนะค่ะ
สอบถามเรื่องเปิดสอบรับลูกจ้างตามภาระกิจ จะเปิดสอบประมาณเดือนไหนค่ะ มีตำแหน่งอะไรบ้าง (05 เมษายน 2565) เอวา บ้านวังยาว ขออนุญาตตอบคำถามนะค่ะ ในห้วงระยะเวลานี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ยังไม่มีกำหนดดำเนินการสรรหาพนักงานจ้างค่ะ หากมีกำหนดการสรรหาฯ จะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบทางเว็บไซต์ของหน่วยงานค่ะ
อยากทราบข้อมูล ในเขตรับผิดชอบของ อบต แคนเหนือ มีโรงผลิตน้ำดื่มกี่แห่ง และที่ได้มาตรฐาน อย. กี่แห่ง ถ้าจะตั้งโรงงานต้องดำเนิดการอย่างไรครับ (29 มีนาคม 2565) คนจร - มีโรงงานน้ำดื่ม 1 ราย โรงงานน้ำดื่มดอกไม้ ค่ะ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - กิจการที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ จะต้องอยู่ภายใต้บังคับ ของกฎหมายที่เรียกว่า ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2553 ซึ่งกำหนดว่ากิจการใดบ้าง ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ดังนั้น กิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม ที่ท่านสอบถามมา เป็นกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับ ประกาศฉบับดังกล่าว จึงเข้าข่ายต้องจดทะเบียนพาณิชย์ด้วย ***การประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำดื่ม มีหน่วยงานกำกับดูแลกิจการประเภทนี้อยู่คือ อย.ท่านจึงต้องติดต่อขออนุญาต ผลิต และจำหน่าย ตามกฎหมายด้วย : ข้อมูลจากลิ้ง กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตามนี้ค่ะ https://www.dbd.go.th/index_answer.php?tid=4064086 หมายเหตุ องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ที่รับจดทะเบียนพาณิชย์ภายในเขตตำบลที่รับผิดชอบ
แจ้งขอรถน้ำ ทำความสะอาด พระธาตุวัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือครับ (14 มีนาคม 2565) คำหล้า ศรีคำ จะประสานเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯให้ดำเนินการนะค่ะ
แจ้งไฟฟ้ส่องสว่างชำรุดที่บ้านหนองคูณ ม.3 ครับ (14 มีนาคม 2565) สัญญา สุดดี จะประสานเจ้าหน้าที่ทางกองช่างให้ตรวจสอบนะค่ะ
ขอสอบถามทาง อบต.ครับ ว่าเดือน พฤษภาคม 2564 กำหนดวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุวันที่เท่าไรครับ (26 เมษายน 2564) อภิชาติ กันหา ทาง อบต.แคนเหนือ กำหนดจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ในเดือนพฤษภาคม 2564 ในวันที่ 7 พ.ค.2564 ส่วนกำหนดเวลาทางหน่วยงานจะมีหนังสือประชาสัมพันธ์ไปให้ทราบอีกครั้งค่ะ
จดทะเบียนพาณิชย์ใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ (16 ธันวาคม 2563) สุธิดา ค้ำชู รายละเอียดเอกสารประกอบคำขอการจดทะเบียนพาณิชย์ มีดังนี้ค่ะ ในการจดทะเบียนพาณิชย์แต่ละประเภท ผู้ขอจดทะเบียนต้องเตรียมคำขอและเอกสารประกอบสำหรับการจดทะเบียนเรื่องนั้นๆให้ครบถ้วนถูกต้องตามรายละเอียดที่ปรากฏดังต่อไปนี้ จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีบุคคลธรรมดา เอกสารประกอบการจดทะเบียน ดังนี้ 1.แบบ ทพ. 2.สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 3.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ 4.กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ (1) หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ (2) สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือสำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
ตอบคำถามแล้ว 8 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: