องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ กรณี เสียชีวิต
รายละเอียด : วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดสวนป่าแสงธรรม บ้านลิ้นฟ้า ม.8 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานฌาปนกิจศพ "นางคำพงษ์ สีเล" บ้านดอนหมากพริก ม.2 ในนามประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 10,000 บาท และกองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 20/2566. (รายที่ 1 เดือน มิถุนายน 2566) จำนวนเงิน 16,340 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 26,340 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ผู้โพส : admin