องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ กรณี นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล และ กรณี เสียชีวิต
รายละเอียด : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดสวนป่าแสงธรรม บ้านลิ้นฟ้า ม.8 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรเปิด ในงานฌาปนกิจศพ "นายเคน หวานจิต" บ้านดอนหมากพริก ม. ในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี นอนรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวนเงิน 2,800 บาท กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 12,800 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ผู้โพส : admin