องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ กรณี เสียชีวิต
รายละเอียด : วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดโพธิ์ทอง บ้านแคนเหนือ ม.1 "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรรองปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และสมาชิก อปพร. ร่วมงานฌาปนกิจศพ "นายสงคราม พลไธสง" บ้านแคนเหนือ ม.1 ในนามประธานพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 15,000 บาท กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 7/2567. (รายที่ 1 เดือน ธันวาคม 2566) จำนวนเงิน 16,600 บาท และกองทุนสวัสดิการ อปพร. ตำบลแคนเหนือ จำนวนเงิน 9,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสามกองทุนฯ จำนวน 41,200 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ผู้โพส : admin