องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ กรณี เสียชีวิต
รายละเอียด : วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ณ วัดศรีมหาโพธิ์ บ้านหนองคูณ "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานวางผ้าไตรบังสุกุลไตรเปิด ในงานฌาปนกิจศพ "นายอ่ำ หวานแท้" บ้านหนองคูณ ม.3 ในนามประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแคนเหนือ ได้มอบเงินกองทุนฯ กรณี เสียชีวิต จำนวนเงิน 10,000 บาท และ กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ (ธนาคารขยะ) รายที่ 6/2567. (รายที่ 2 เดือน พฤศจิกายน 2566) จำนวนเงิน 16,600 บาท รวมเป็นเงินทั้งสองกองทุนฯ จำนวน 26,600 บาท ให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต
ผู้โพส : admin