องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก โรงเรียนโคกโกโคกกลาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็ก โรงเรียนโคกโกโคกกลาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ), ผอ.รพสต., ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกโกโคกกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแคนเหนือ
ผู้โพส : admin