องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 3/2566
รายละเอียด : วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ครั้งที่ 3/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและรายงานการเงินไตรมาสที่ 3/2565 และพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงินไตรมาสที่ 2-3/2566 พิจารณาอนุมัติปรับแผนการเงิน ครั้งที่2/2566 พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin