องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่1/2564
รายละเอียด : วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุม ครั้งที่1/2564 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 สรุปและรายงานการเงินไตรมาสที่ 4 /2563 และเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการเงินปีงบประมาณ 2564 และอนุมัติโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin