องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19
รายละเอียด : วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ในนามประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันการระบาดและการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูง (ผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ 2565 และได้มอบป้ายโครงการเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin