องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประเมินผล การบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปี 2561
รายละเอียด : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ "จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และ ท่าน "ปลัดสุคนธา วิชัย" ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย "นางเสาวคล แฝงพงศ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แคนเหนือ / กองทุนฌาปนกิจชุมชนตำบลแคนเหนือ/กองทุนสวัสดิการชุมชน ได้เข้าร่วม "ประชุมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประเมินผล การบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปี 2561 โดยกำหนดกิจกรรม 3 หลัก กิจกรรม ได้แก่ การประเมินผลการดำเนินงานกองทุน ประจำปี 2560 (ตรวจแฟ้มเอกสาร) การบรรยายวิชาการจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 จังหวัดขอนแก่น และการประกวดบูท นวัตกรรมสุขภาพ กองทุนละ 1 เรื่อง โดยได้รับเกียรติจาก "นายธวัชชัย รอดงาม" นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
ผู้โพส : admin