องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
รายละเอียด : วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยมีรองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ), ผอ.รพสต., ผู้บริหารสถานศึกษา, หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
ผู้โพส : admin