องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนโคกโกโคกกลาง
รายละเอียด : วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการวัยใส ห่างไกลยาเสพติด โรงเรียนโคกโกโคกกลาง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดยมีรองปลัด ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโคกโกโคกกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ หอประชุมโรงเรียนโคกโกโคกกลาง
ผู้โพส : admin