องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้พิการฯ ปีงบประมาณ2560
รายละเอียด : วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ดำเนินการ "โครงการฝึกอบรมแกนนำส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุและผู้พิการฯ ปีงบประมาณ2560" ได้รับเกียรติจากท่าน “จ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ” นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด และท่าน “ปลัดสุคนธา วิชัย” ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร วิทยากรจากร รพสต.แคนเหนือ และกลุ่มบาสโลปผู้สูงอายุชุมชนสมประสงค์พัฒนาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือแกนนำส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ(อสม.) และเจ้าหน้าทีมสร้างเสริมสุขภาพ โดยมี คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ประธานอสม. และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ผู้โพส : admin