องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. "จ่าเอกเทียนชัย นนทะเสน" ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีรองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin