องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : "โครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข)องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ” วันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 08.00น.-12.00 น. ภายใต้การอำนวยการโดย ท่านประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ ได้มอบหมายให้ "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย " นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต.แคนเหนือ รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ทีม อสม.และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ทั้ง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสารักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (โครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข) หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9 ด้วยการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายหลัก รวมทั้งตรอก ซอก ซอยโดยรอบหมู่บ้าน การดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้โพส : admin