องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 332
กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : องค์การบริการส่วนตำบลแคนเหนือ โดยจ่าสิบตำรวจธนัช ศรีภูมิ นายกอบต.แคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมกับโรงพยาบาลบ้านไผ่ รพ.สต.แคนเหนือ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านไผ่ และทีม อสม.ทั้ง 9 หมู่บ้าน ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแคนเหนือ ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น. ณ ห้องประชุม อบต.แคนเหนือ โดยมีนายประจักร์ ไชยกิจ นายอำเภอบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน และบุคลากรทางการแพทย์
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร