องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมเฮือนโบราณ บ้านดอนกะยอม อำเภอบ้านไผ่ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการ และคณะครู ศพด. อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมเฮือนโบราณ บ้านดอนกะยอม อำเภอบ้านไผ่ ในงานเทศกาลไหมนานาชาติฯ ประจำปี 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ผู้โพส : admin