องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดย "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองปลัด (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.) ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำปฏิญาณตน ในการนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือได้กล่าวมอบนโยบายในการปฏิบัติงานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือทุกท่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin