องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแคนเหนือ และเข้าร่วมโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 จำนวน 3 หมู่บ้าน บ้านแคนเหนือ ม.1 บ้านหนองคูณ ม.3 และบ้านห้วยชัน ม.5 ณ ศาลาประชาคมแต่ละหมู่บ้าน
ผู้โพส : admin