องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย "นายทองใบ กุลวงษ์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภาคเรียนที่ 1/2566 และมอบเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน 10,000 บาท โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และคณะครูผู้แลเด็กเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin