องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (วัดศรีสง่า)
รายละเอียด : วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกา บ้านโคกโก คณะครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.แคนเหนือ และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดศรีสง่า บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ผู้โพส : admin