messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 (วัดนันทาราม)
รายละเอียด : วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกา บ้านเหล่าหลวง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แคนเหนือ และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ วัดนันทาราม บ้านเหล่าหลวง หมู่ที่ 4 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ผู้โพส : admin