องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการรณรงค์การขับขี่มั่นใจสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100% ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การขับขี่มั่นใจสวมหมวกนิรภัยปลอดภัย 100% ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด สมาชิกสภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ คณะครู นักเรียนโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ และโรงเรียนโคกโกโคกกลาง เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ
ผู้โพส : admin