องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
การแข่งขันกีฬา ทัองถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ทัองถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ผู้โพส : admin