messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันที่สี่
รายละเอียด : วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นวันที่สี่ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สามารถยื่นใบสมัคร โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin