messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมวันพุธ ออกกำลังกาย
รายละเอียด : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย รองปลัด (รักษาราชการแทน ปลัด อบต.แคนเหนือ) ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันพุธ ออกกำลังกาย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin