องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ "นายทองใบ กุลวงษ์" รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยปลัด อบต. รองปลัด อบต. คณะกรรมการบริหารฯและคณะครูผู้ดูแลเด็ก ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก "นางศริญญา วิถีเทพ" ท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ผู้โพส : admin