messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting
รายละเอียด : วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ โดย นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ และนิติกรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักปลัด องค์การบริการส่วนตำบลแคนเหนือ ชั้น 2
ผู้โพส : admin