องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
รายละเอียด : วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการจัดการศึกษาและมาตราการการป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (C0VID-19)ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด (รักษาราชการแทนปลัด อบต.แคนเหนือ), ผอ.รพสต., คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองเด็กเล็กทุกท่าน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin