องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
รายละเอียด : วันที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin