messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2566
รายละเอียด : วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2566 โดยมี "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลเด็กเกี่ยวกับการทำความสะอาดช่องปาก โภชนาการที่ถูกต้องสำหรับเด็กเล็กอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งส่งเสริมการป้องกันสุขภาพช่องปากและการสร้างสุขนิสัยที่ดีในการแปรงฟัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin