องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
รายละเอียด : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือ คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ
ผู้โพส : admin