องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
โครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์กร Organization Development : OD ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. "นางลัดดาวัลย์ ขำศิริเจริญสุข" รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู ผู้ดูแลเด็ก (ผดด.) ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่ของอบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาองค์กร Organization Development : OD ประจำปีงบประมาณ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ณ สถานที่ฝึกอบรมห้องประชุมภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ในการนี้ได้รับเกียรติจากท้องถิ่นอำเภอบ้านไผ่ นางศริญญา วิถีเทพ เป็นประธานเปิดโครงการ
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23