messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายงานสรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันที่สาม
รายละเอียด : รายงานสรุปการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ วันที่ 13 ตุลาคม 2564 มีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 1 ราย และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รวมทั้งสามวัน จำนวน 3 ราย
ผู้โพส : admin