messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 บ้านหนองคูณ ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์
รายละเอียด : วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.00 - 15.00 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ มอบหมายให้ งานสาธารณสุขและงานป้องกันฯ ออกปฏิบัติการงานควบคุมป้อง​กันโรคไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการ รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ บ้านหนองคูณ ม.3 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น และโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและ อสม.เข้าร่วม
ผู้โพส : admin