องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.แคนเหนือ ประจำปี 2565
รายละเอียด : "โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ อบต.แคนเหนือ ประจำปี 2565" วันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัด อบต.รองปลัดอบต. แคนเหนือ ผู้อำนวยการ รร.ผู้สูงอายุ สมาชิกสภา อบต.แคนเหนือ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.แคนเหนือทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ พระธาตุนาดูน อำเภอนาดูนและวัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ผู้โพส : admin