องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 / 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25655
รายละเอียด : วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย ท่าน "ภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รุ่นที่ 4 / 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิทยากรที่มีความรู้ คณะครูโรงเรียนโคกโกโคกกลาง ในหัวข้อทักษะวิชาการ และคณะครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านไผ่ ในหัวข้อการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และคนพิการ
ผู้โพส : admin