messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
ทอดเทียน (โฮม) ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. "นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย" นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานและเจ้าหน้าที่ อบต.แคนเหนือ ร่วมทอดเทียน (โฮม) ในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมี "นายปิตานนท์ ปัญญา" นายอำเภอบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดธรรมเจดีย์ บ้านดอนหมากพริก ม.2 ต.แคนเหนือ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ผู้โพส : admin