องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130


บริการข้อมูล
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 183
เมื่อวาน 618
เดือนนี้ 3,992
เดือนที่แล้ว 8,088
ทั้งหมด 19,345

check_box พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
insert_drive_file กฎกระทรวง กําหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39 |
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38 |
insert_drive_file พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189
(จ่าสิบตำรวจ ธนัช ศรีภูมิ)
นายกอบต.แคนเหนือ
โทร : 085-9244189