องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ต.ค.2565 - 31 มี.ค.2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ต.ค.2564 - 31 มี.ค.2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ต.ค.2563-31 มี.ค.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file แบบสรุป รายงานคำร้องทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file สรุปรายรับการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
insert_drive_file รายงานสรุปการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 319
insert_drive_file สรุปยอดการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file ตารางเปรียบเทียบ ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์) องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบข้อมูลรายปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1