องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ 88 หมู่ที่ 4 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4330-6130

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ต.ค.2563-31 มี.ค.2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file ตารางเปรียบเทียบ ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ (ผู้สูงอายุ, คนพิการ, ผู้ป่วยเอดส์) องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เปรียบเทียบข้อมูลรายปี (ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 195 |
insert_drive_file สรุปยอดการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเด็กแรกเกิด ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 148 |
insert_drive_file รายงานสรุปการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file สรุปรายรับการชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562 - 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182 |
insert_drive_file แบบสรุป รายงานคำร้องทั่วไป ประจำเดือน ตุลาคม 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย
นายกอบต. แคนเหนือ
โทร : 080 - 7530555
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 209