messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder งบแสดงฐานะการเงิน
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 46
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
งบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
การตรวจสอบรายการการเงิน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (ไตรมาสที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 252
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 257
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1