messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 ตุลาคม 2565-วันที่ 30 กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือนแรก (วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
สรุปแบบรายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
บันทึกสรุปผลการดำเนินงาน "การเฝ้าระวังความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
2. รายงานผลการดำเนินแผนบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
1.บันทึกรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 416
1 แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307
2 แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
3 แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 286
4 แบบรายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1