องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder งานกองช่าง
insert_drive_file คำขอต่อใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file คำขอรับใบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file แบบฟอร์มคำขอแก้ไขใบอนุญาต poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
photo คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดสถานที่แจ้งประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบคำขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file คู่มือการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาล poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 118
insert_drive_file ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
photo คู่มือประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file คำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 232
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1