messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 237
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
ปกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
รายละเอียดประมาณการรายรับปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
รายงานประมาณการรายรับปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
รายงานประมาณการรายจ่ายปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
find_in_page แผนการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่1-4 ประจำปีงบประมาณ2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 439
รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 266
ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 299
หน้าปกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบบแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 441
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 326
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 349
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2