messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
folder รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ รับเกียรติบัตรที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2563 (LPA) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 316
รางวัลชมเชย "พานบายศรี" งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
รางวัลจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 322
รางวัลจาก ที่ทำการปกครองและกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 293
รางวัลจาก กาชาดอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
รางวัล การจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 306
รางวัลจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 309
รางวัล กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 374
รับเกียรติบัตรกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปี 2562 ระดับ A+ (กองทุนที่มีศักยภาพสูง) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 375
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1