องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
check_box ประกาศ อบต.
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 129
insert_drive_file การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file เรื่อ งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
insert_drive_file การบริหารงาน การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติที่ของส่วนราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 131
insert_drive_file แต่งตั้งผู้ปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 134
insert_drive_file แจ้งหลักเกณฑ์การตรวจสอบองค์กรของผู้บริโภคก่อนการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฎิบัติราชการแทน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกข้อบัญญัติต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
101 - 114 (ทั้งหมด 114 รายการ) 1 2 3 4 5 6