องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
check_box ประกาศ อบต.
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบตัวยูรอบลานกีฬาสนามฟุตซอล อบต.แคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานและห้องน้ำบริการผู้มาติดต่อราชการ
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเจ้าเมือง หมู่ที่ 6 จากบ้านหนองเจ้าเมืองไปชลประทานบ้านหนองเจ้าเมือง
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงวัสดุหินคลุก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านโคกโก หมู่ที่ 7 ข้างวัดศรีสง่าไปบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88028 สายทางบ้านโคกโก หมู่ที่ 7
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงวัสดุหินคลุก ภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านเหล่าหลวงหมู่ที่ 4 ตำบลแคนเหนือ
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางระบายน้ำภายในองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ จำนวน 2 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88019 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปหนองแวง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88019 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ขก.ถ.88019 สายทางบ้านแคนเหนือ หมู่ที่ 1 ไปหนองแวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
1 - 20 (ทั้งหมด 114 รายการ) 1 2 3 4 5 6